3. okt, 2017

Bilaterale CI

 

CI in beide oren = beter horen

Mensen hebben niet voor niets twee oren: met beide oren kun je horen uit welke richting het geluid komt, het achtergrondgeluiden wegfilteren en focussen op een bepaalde geluidsbron. Logisch dus dat iemand met twee CI’s beter kan horen dan met één CI. 

Tweede CI? Zelf betalen!

Het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) vindt het niet vanzelfsprekend, dat twee implantaten echt beter zijn dan één. Reden: de 'meerwaarde' van een tweede CI is nog niet wetenschappelijk bewezen. En zelf betalen is voor de meeste mensen niet weggelegd. Het is technisch ingewikkeld om het bewijs rond te krijgen. Maar dat wil niet zeggen dat er geen meerwaarde is! In binnen- en buitenland zijn doven, ouders van dove kinderen, maar ook de experts (CI-chirurgen en audiologen) er allang van overtuigd dat tweezijdige implantatie zinvol is, als een hoortoestel niets oplevert. Vooral voor kinderen, die onnodige en helaas ook onomkeerbare schade oplopen in hun ontwikkeling als ze maar aan één kant met een CI gerevalideerd worden. 

Werkgroep bilaterale CI

In de afgelopen jaren zijn talloze studies en publicaties verschenen, die wijzen in de richting van een meerwaarde van een tweede CI. Toch vindt het College dat het bewijs uit dergelijke onderzoeken niet sterk genoeg is en dus dat er geen vergoeding voor tweezijdige implantatie zal komen. OPCI (Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie) waarin Stichting Hoormij ook actief deelneemt, richtte daarop de Werkgroep bilaterale CI op. Deze werkgroep stuurt brieven aan de minister, aan het College van Zorgverzekeringen en petities aan de Tweede Kamer. Het resultaat tot nu toe? Aandacht in de media, veel begrip voor de acties, veel verontwaardiging bij het publiek.... Maar geen verbetering van de situatie. En ondertussen neemt de frustratie toe, vooral bij ouders van dove kinderen. Zij zijn bang dat hun kinderen onomkeerbaar beperkt worden in hun ontwikkelingskansen. 

Wetenswaardigheden bilaterale CI

De tweede CI wordt in Nederland onder bepaalde voorwaarden vergoed (bijvoorbeeld wanneer het gehoorverlies een gevolg is van hersenvliesontsteking of in het geval van kinderen jonger dan 8 jaar). In België wordt een tweede CI sinds februari 2010 vergoed bij kinderen tot 12 jaar oud en in uitzonderlijke gevallen tot 18 jaar (indien als gevolg van hersenvliesontsteking). De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering(SKGZ) heeft een bindend advies gegeven voor vergoeding door zorgverzekeraars voor een tweede implantaat bij kinderen tot 8 jaar. De Stichting stelt vast dat richtinghoren en spraakverstaan in een rumoerige omgeving belangrijk zijn voor de ontwikkeling van jonge kinderen. De Nederlandse CI-teams zijn ervan overtuigd dat een tweede implantaat meerwaarde kan leveren bij jonge kinderen. 

De bezwaren van de zorgverzekeraars betroffen vooral het vermeende gebrek aan objectief onderzoek en de kwaliteit van het onderzoek naar vermeende meerwaarde van een tweede implantatie. Tot op heden is volgens de zorgverzekeraars nog niet aangetoond dat de resultaten van een tweede implantatie opwegen tegen de kosten ervan. Er start een pilot voor het tweede cochleair implantaat bij jonge kinderen. Hiermee kan de therapeutische meerwaarde en de kosteneffectiviteit van de tweede CI aangetoond worden.