19. apr, 2012

Woorden test

   Woorden   test  was    goed   en    ik    ben al   klaar    met 

Oefenen   boek    ben ik nu   klaar   meee   dat  is   klaar