12. jan, 2012

vestibulair/ evenwichts onderzoek

10:30  donderdag  5  januari     ben ik  naar  het zieken huis   ge weest  

 vestibulair/ evenwichts onderzoek