12. feb, 2012

weer thuis

Zaterdagmiddag is Martijn weer thuisgekomen.

Hij ligt nu weer in zijn eigen bed. Eet weer wat beter en de pijn wordt ook minder.

Nog wel wat duizelig bij het opstaan en gauw moe. Maandag terug naar het LUMC om de tulband van zijn hoofd te halen.

Vrijdag terug voor controle en proefaansluiting